Indian Flute Meditation Music


เพลงขลุ่ยที่สวยงามและน่าอัศจรรย์มากของอินเดียมีเนื้อเรื่อง Raag Ahir Bhairav Pure Vibes บริสุทธิ์ Raaga นี้เป็น Raag การทำสมาธิตอนเช้าและเหมาะที่จะใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการทำสมาธิตอนเช้าตรู่ของคุณและการฝึกโยคะ